top of page

The inspiration ...

במקום בו כולם מתאמצים להיות שונים פשוט תהיה אתה

כחלק מהחיפוש העצמי שלי אחר הגדרות וזהות מצאתי את עצמי מתעניינת  מאוד בזהות ובמגדר- הבדלים   בתרבויות שונות בזהויות מיניות שונות מן חוקיות שלא באמת מבוססת על חוקים  מוצקים,  הליברליות לקבל מצד  אחד ולהסתקרן וללמוד מהשונה
מהמקום הזה התחברתי למעצבת קוקו שאנל ששברה מוסכמות חברתיות וצמצמה את ההבדלים בין גברים לנשים והאמינה בחוזק נשי מספיק חזק בשביל ללבוש בגדי גברים ועדיין להרגיש אישה בזכות ולא למרות מה שמאז ומתמיד היה הסגנון שלי.
ההתעסקות בהגדרה עצמית מדוייקת הכתה בי שוב כשפגשתי את בן זוגי- חרדי לשעבר מאחת הקהילות היותר קיצונית שם נוצר מפגש מסקרן שאולי בזכותו הבנתי שאין באמת הגדרות, אין חוקים.
וההגדרה היחידה שקיימת היא ההגדרה שלנו לעצמנו
והיא..היא לא חד משמעית היא מכלול והיא דינמית
bottom of page